New Password Rating: 0%
สิ่งที่ควรรู้ สำหรับรหัสผ่านที่ดี
ควรใช้ทั้งตัวอักษรทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
ควรมีสัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งรายการ (# $ ! % & อื่นๆ...)
อย่าใช้เลขบัตรประชาชน,เบอร์โทร หรือสิ่งที่คิดเดาได้ง่าย

กรุณาเลือกคำถามเพื่อความปลอดภัย: